Roboty rozbiórkowe w mieście

Rozbiórki budynków niewątpliwie generują masę całkowicie niepotrzebnych odpadów. W takiej okoliczności należy bez zwłoki coś z nimi uczynić, ponieważ nie mogą one być składowane w niedozwolonych miejscach. Na szczęście odpady budowlane można całkowicie legalnie wywieźć.

Pomimo wszystko nie wszyscy do końca wiedzą, na jakich zasadach funkcjonuje wysypisko gruzu budowlanego. Z tego powodu zanim rozpoczniemy prace rozbiórkowe, warto co nieco dowiedzieć się o tym, jakie są rodzaje gruzu i co z nim w ogóle zrobić. Odpady budowlane można podzielić na gruz czysty, do którego zaliczane są cegły, odpady betonowe a także gruz betonowy pochodzący z remontów i rozbiórek. Następnie wyróżnia się też gruz zmieszany, a zatem pomieszane odpady cegły, betonu, materiałów ceramicznych (płytki, kafelki) itp. Na koniec rozróżnia się jeszcze gruz zanieczyszczony, a więc taki zawierają nie tylko i wyłącznie gruz betonowe czy także ceglany, lecz również folię malarską, panele podłogowe, a wręcz elementy nadające się na złom. Ododatkowo wyróżnić możnoraz drewno, mieszane metale, czy też szkło. Jak wiadomo, materiały budowlane, które generują rozbiórki budynków są coraz częściej zagrożeniem dla środowiska. Z tego powodu muszą one zostać przekazane do utylizacji. Jednakże niektóre z nich mogą zostać ponownie wykorzystane w procesie recyklingu. Natomiast osoby, przed którymi stoją w niezbyt długim czasie roboty rozbiórkowe zastanawiają się, gdzie wyrzucić gruz budowlany. Przepisy w niemal polskim mówią jasno, że na placach tworzenia muszą znajdować się specjalnie dostosowane pojemniki do zbierania odpadów. Bez wątpienia jeśli gruzu jest stosunkowo mało, to można pozwolić sobie na worki. Jednakże samym wywozem gruzu zajmuje się wiele firm zewnętrznych. Oferowany przez nich tani wywóz obejmuje także wysypisko gruzu. Dlatego też właściwie każdy może zamówić takich profesjonalistów i skorzystać z ich usług. Jeżeli już niedługo czekają nas rozbiórki budynków prywatnych, to nie warto ryzykować niewywiezieniem gruzu. W takich wypadkach kary pieniężne są bardzo srogie. Zaczynają się od ogromnej kwoty, jaką jest 1000 pln. Jednakże maksymalna kwota karalna może wynosić 1 000 000 zł. Warto więc zapewnić szybki wywóz śmieci z budowy, dzięki czemu roboty rozbiórkowe odbywać się będą w zgodzie z przepisami.

Sprawdź: Rozbiórki budynków Marki.