Uprawnienia w branży budowlanej

Branża budowlana oferuje wiele intrygujących stanowisk zatrudnienia, nie jest zatem zaskoczeniem, że coraz więcej osób wiąże swoją karierę zawodową właśnie z tą branżą. Warto pamiętać natomiast o tym, że w przypadku każdej branży, także budowlanej, warto dbać o ciągłe poszerzanie kompetencji oraz kwalifikacji, tak aby poprawić swoją atrakcyjność na rynku pracy, jak też dać sobie szansę na awans. Warto wspomnieć zatem o tym, że z całkowitą czyli stu procentową pewnością dobrym rozstrzygnięciem są uprawnienia budowlane, które można pozyskać dzięki pozytywnemu zdaniu egzaminu, który organizowany jest przez komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

Do takiego egzaminu należy się oczywiście dobrze przygotować, warto więc korzystać z usług firm szkoleniowo-doradczych, które w głównej mierze dysponują bazą pytań, które mogą się pojawić na sesjach egzaminacyjnych.
Uprawnienia w branży budowlanej – na co zwrócić szczególną uwagę?
Głównie na samym początku trzeba wyjaśnić, że uprawnienia budowlane to certyfikat, który daje możliwość posiadaczowi wykonywanie samodzielnych prac technicznych w obrębie branży budowlanej, które są powiązane z projektowaniem lub także kierowaniem robotami budowlanymi. Dlatego też uprawnienia te dzielą się na dwie główne kategorie, a mianowicie uprawnienia dotyczące kierowania pracami budowlanymi, jak także związane z projektowaniem. Te dwie główne kategorie dzielą się na szereg specjalności, a mianowicie specjalność architektoniczną, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjną, w obrębie której wyróżniamy mostową, kolejową, drogową, wyburzeniową oraz hydrotechniczną, specjalność instalacyjną, w obrębie której wyróżniamy specjalność telekomunikacyjną, cieplną, wentylacyjną, wodociągową, sanitarną a także gazową, jak także elektroenergetyczną a także elektryczną. Jeżeli już zatem chcemy dostać uprawnienia budowlane, to w pierwszej kolejności powinniśmy wybrać odpowiednią specjalność, w obszarze której zamierzamy te uprawnienia otrzymać. By podejść do egzaminu, należy spełniać oczekiwania, które dotyczą długości stażu odbytego w branży budowlanej, jak też posiadanego wykształcenia kierunkowego. Jeżeli już spełniamy te wymogi, to możemy zapisać się na egzamin, z który składa się z dwóch części, z części pisemnej oraz ustnej.

Zobacz: uprawnienia budowlane.