Produkcja czystego prądu – panele fotowoltaiczne

Rozwiązania ekologiczne zyskują coraz większe znaczenie w różnorakich dziedzinach życia. Stopniowo zastępują nieaktualne niekorzystne dla środowiska technologie oparte na nieodnawialnych źródłach energii takich jak ropa naftowa czy węgiel kamienny. Innowacyjne technologie takie jak instalacje fotowolaiczne odróżniają się wysoką wydajnością a także brakiem szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

Ich stosowanie stanowi globalny trend nastawiony na rezygnację z nieefektywnych i drogich systemów. Przyszłością energetyki są odnawialne źródła energii takie jak wiatr, słońce oraz woda (rzeka a także pływy morskie).
Odnawialne źródło energii – Słońce
Promieniowanie słoneczne daje ogromne sposobności w zakresie technologii energetycznych. Już kilka lat temu energia słoneczna została z powodzeniem wykorzystana w kolektorach słonecznych. Kolektory słoneczne, nazywane też solarami, przetwarzają energię promieniowania słonecznego w ciepło. Takie ciepło może być wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej, basenowej oraz do wspomagania pracy centralnego systemu ogrzewania, musi być to jednakże system niskotemperaturowy. Dzięki takim właściwościom solary stały się bardzo chętnie instalowanym systemem, który odpowiednio skonfigurowany pozwalał na redukcję rachunków za ciepłą wodę nawet o 50% – 70%. W związku z czym inwestycja szybko się zwracała.
Najnowszym osiągnięciem wykorzystującym energię Słońca są panele fotowoltaiczne. Z wyglądu bardzo przypominają kolektory. Poprawnie nie sposób ich rozróżnić, obserwując dachy z zamontowanymi systemami wykorzystującymi promieniowanie słoneczne. Jednak różnica w ich działaniu jest ogromna, ponieważ panele przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. W ten sposób powstaje czysty prąd, bez skażania środowiska, z odnawialnego źródła energii. Tak wytworzona energia elektryczna może być wykorzystana przez każde urządzenie zasilane przez prąd. To powoduje, że gospodarstwo domowe z zamontowanym systemem fotowoltaicznym może uniezależnić się od dostaw prądu sieciowego. Jest to technologia, która cieszy się coraz większą popularnością. Stanowi proekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu zużycie prądu pochodzącego z zewnętrznego zasilania zostaje wyraźnie zredukowane.
Więcej: panele fotowoltaiczne warszawa.