Szkolenia dla elektryków

Pomiary elektryczne to rodzaj przeglądu instalacji elektrycznej, którego dokonuje elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego. Służą zachowaniu bezpieczeństwa osób oraz mienia. O ile w instalacji pojawią się przepięcia może dojść do awarii zasilanego nią sprzętu – i to jeszcze nie jest wielka strata.

Problem może pojawić się wtedy, gdy przez wadliwą instalację elektryczną dojdzie do pożaru. Choć sama instalacja ma wiele zabezpieczeń, groźne sytuacje się zdarzają, dlatego przeprowadzanie pomiarów elektrycznych jest takie istotne. Zazwyczaj okresowo muszą być dokonywane w miejscach funkcjonalności publicznej. Na prawdę często też w ramach przeglądu maszyn w fabrykach też realizowane są pomiary. Wykonywane są też w nowych budynkach mieszkalnych przez elektryka, który wykonywał całą instalację. Do sprawdzenia instalacji elektrycznej potrzebne są multimetry. To niewielkie urządzenia za pomocą których można sprawdzić prąd, napięcie, indukcyjność oraz rezystancję. Dystrybutorzy sprzętu, który służy do wykonywania pomiarów przeprowadzają również szkolenia z pomiarów. Takie szkolenia mogą odbywać się w siedzibie dystrybutora urządzeń służących do pomiarów albo wynajętej przez niego sali szkoleniowej lub w firmie klienta. W siedzibie dystrybutora znajdują się stosownie przygotowane stanowiska, z których korzystają kursanci. Zdarza się, że szkolenia przeprowadzane są też on-line, choć raczej są to szkolenia przypominające nie dla nowych ludzi, którzy dopiero będą zdobywać uprawnienia. W trakcie szkolenia można nauczyć się przygotowywania raportów a także analizy pomiarów. To może być przydatne szczególnie w zakładach pracy, w których takie pomiary dokonywane są cyklicznie. Podczas szkolenia kursanci dowiadują się zwykle, jak mierzyć instalację elektryczną niskich napięć, instalację przeciwporażeniową a także, co ostatnio najbardziej popularne, fotowoltaiczną. Szkolenia są szczególnie przydatne osobom, które zajmują się bezpieczeństwem maszyn i urządzeń.

Sprawdź również informacje na stronie: szkolenia z pomiarów.