Kurs Javascript

Samouczek, który czytasz jest o podstawowe JavaScript, który jest niezależny od platformy. Dodatkowo, dowiesz się Node.JS i innych platform, które go używają.

Hello world!

eporady.eu

Ale potrzebujemy środowiska pracy, aby uruchomić nasze skrypty, i tylko dlatego, że ta książka jest w trybie online, przeglądarka jest dobrym wyborem. Będziemy trzymać ilość poleceń używanej przeglądarki (np. alarm) do minimum, tak, że nie spędzasz czas na nich osoby, które planują skupić się na innego środowiska takiego jak Node.JS. Z drugiej strony przeglądarka informacji zostały omówione szczegółowo w następnej części tutoriala. Więc po pierwsze, zobaczmy jak dołączyć skrypt do strony sieci Web. Dla środowisk serwerowych można po prostu uruchomić go z poleceniem "node my.js" dla Node.JS.

Tag script

Programy JavaScript mogą być wstawiane w dowolnej części dokumentu HTML przy pomocy znacznika script.
Na przykład:
kod javascript
Klikając na przycisk "Play", w jego prawym górnym rogu, można uruchomić przykład. Tag script zawiera kod JavaScript, który jest wykonywane automatycznie, gdy przeglądarka spełnia tag.

Nowoczesne znaczników

Znacznik script ma kilka atrybutów, które są rzadko używane w dzisiejszych czasach, ale można je znaleźć w starych kodu:
Atrybut typu: < skrypt typu =... > Stary standard HTML4 wymagany skrypt do typu. Zazwyczaj to był typ = "text/javascript". Nowoczesny standard HTML zakłada tego typu domyślnie. Atrybut nie jest wymagane.
Atrybut language: < skryptu języka =... > Atrybut ten miał pokazać język skryptu. W chwili obecnej ten atrybut powoduje, że nie ma sensu, język JavaScript domyślnie. Nie trzeba go używać.
Uwagi przed i po skryptów. W naprawdę starożytnych książek i przewodników jeden może znaleźć Komentarze wewnątrz script, jak to:

Te komentarze miały ukryć kod z starej przeglądarki, która nie wiedzieć o tagu script. Ale wszystkie przeglądarki ur w przeszłości 15 + lat nie ma żadnych problemów. Wspominamy go tutaj, bo takie Komentarze służą jako znak. Jeśli widzisz, że gdzieś – czy kod jest prawdopodobnie bardzo stare i nie warto przeanalizować.

kod javascript

Zewnętrznych skryptów


Jeśli mamy dużo kodu JavaScript, można umieścić go w osobnym pliku.
Plik skryptu jest dołączony do HTML z atrybutem src: kod javascript


w3schools.com/js/default.asp